2003/284 vpred
10. výročie Slovenskej republiky
Katalógové číslo:  284
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka:  Jozef Baláž
Grafická úprava emisie:  Martin Činovský
Rytec známky a hárčeka:  Martin Činovský
Deň vydania:  1.1.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom na hárčeku so 6 ks známok
Rozmery obrazovej časti známky:  26 mm x 40 mm
Náklad známok:  300 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  František Horniak podľa líniovej rozkresby M. Činovského
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

2003/284

Pri príležitosti desiateho výročia Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu sa na Deň vzniku Slovenskej republiky vydáva poštová známka, ktorej stvárnenie tematicky čerpá z článku 41 Ústavy Slovenskej republiky. Tento článok stavia pod ochranu zákona manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ktoré patria k najvyšším mravným, sociálnym inštitúciám a hodnotám. Táto ušľachtilá myšlienka, opierajúca sa podľa Preambuly Ústavy SR o kultúrne dedičstvo našich predkov, je rozvinutá v ilustrácii na obálke prvého dňa vydania, kde dominujú štátne symboly - štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna vo forme skráteného notového zápisu. Ďalšie motívy použité v kompozícii so štátnymi symbolmi vyjadrujú výtvarnou skratkou charakter ústavného systému Slovenskej republiky založeného na ústavnej a zákonodarnej moci, ktorú vykonáva Národná rada SR, na výkonnej moci, ktorú vykonávajú prezident SR a vláda SR, a súdnej moci, ktorú vykonáva Ústavný súd SR a súdy. Zámerom výtvarného stvárnenia emisie je taktiež pripomenúť 10. výročie založenia Ústavného súdu SR, ktorý bol zriadený ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Výtvarné riešenie emisie zachytáva v symbolickej kresbe na medzipolí tlačového listu so šiestimi známkami aj myšlienku smerovania súčasného a budúceho vývoja nášho štátu.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Ing. Jarmila Brichtová
riaditeľka Odboru pošty MDPT SR


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom