späť 2003/285 vpred
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster
Katalógové číslo:  285
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský s použitím fotografie Pavla Kastla
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  5.2.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač
Rozmery obrazovej časti známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


Rudolf Schuster (4. 1. 1934, Košice) - stavebný inžinier, od roku 1999 prezident Slovenskej republiky.
Po skončení štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave r. 1959 pôsobil v Slovenskej akadémii vied, potom pracoval v investičnej a riadiacej sfére vo VSŽ, neskôr v správnych orgánoch mesta Košice. Roku 1983 ho prvýkrát zvolili za primátora a roku 1986 za predsedu Východoslovenského KNV. V rokoch 1989-1990 stál na čele Slovenskej národnej rady. Od roku 1990 pôsobil v diplomatických službách ako veľvyslanec ČSFR v Kanade. Po svojom návrate pracoval na Ministerstve zahraničných vecí SR. Roku 1994 bol zvolený druhýkrát a r. 1998 tretíkrát za primátora Košíc. V prvých priamych prezidentských voľbách v máji 1999 ho občania zvolili za prezidenta Slovenskej republiky a do úradu nastúpil po inaugurácii 15. 6. 1999.
Rudolf Schuster je autorom viacerých kníh, rozhlasových hier, literárno-dramatických pásiem, cestopisných a dokumentárnych filmov. Okrem iných vyznamenaní a ocenení je nositeľom štátneho vyznamenania SR Pribinovho kríža I. triedy, ako aj najvyšších vyznamenaní štátov Grécko, Brazília, Rumunsko, Libanon, Argentína, Čile, Švédsko, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Vatikán, Luxembursko. Čestné doktoráty získal na prestížnych univerzitách v Nemecku, Rusku, Poľsku, Bulharsku, na Ukrajine a na Slovensku.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom