späť 2003/287 vpred
Ľudové zvyky - chodenie s lesolou
Katalógové číslo:  287
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  10.3.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  3 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Marián Čapka
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Marián Čapka
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


V jarnom období najmä vo veľkonočnom týždni sa na Slovensku i v prvej polovici 20. storočia udržali zvyky predkresťanského pôvodu. Obzvlášť bohatá na jarné zvykoslovné prejavy bola najmä Kvetná nedeľa - nedeľa týždeň pred Veľkou nocou. Viazali sa k nej najzávažnejšie zvyky jarného zvykoslovia - symbolické donášanie leta a vynášanie zimy. Ozdobené zelené ratolesti pomenované "lesola", "leto" alebo "májik" symbolizujú nový rozkvet prírody na jar. V minulosti na západnom Slovensku na Kvetnú nedeľu nosili takéto vetvičky skupiny dievčat, niekde i deti, v sprievode po dedine so spevom a vinšovaním. Zvyk bol pokračovaním jarného zvykoslovného cyklu.
Na známke je dievča vo vajnorskom kroji v ruke s lesolou - zelenou ratolesťou ozdobenou kraslicami a farebnými stuhami. Ozdobená bývala i papierovými a slamenými retiazkami. Súčasťou výzdoby bývali i dekoratívne figúrky vtáčikov (kršák). Boli vytvorené z papiera a prázdnej škrupiny vajíčka ozdobenej podobne ako kraslice farebnými papierikmi a bavlnkami.
V súčasnosti už nie je tento zvyk spontánne zachovávaný, tradíciu ojedinelo udržiavajú umelecké súbory a folklórne skupiny, ktoré čerpajú z bohatstva ľudových piesní viažucich sa k tomuto zvyku.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

(z rôznych prameňov AP)


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom