späť 2003/288 vpred
Kremnica
Katalógové číslo:  288
Autor výtvarného návrhu známky:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  20.3.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 100 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  6 000 ks


Kremnica patrí k najvýznamnejším stredovekým mestám Slovenska, v ktorom sa zlato a striebro ťažili už v 10. storočí. V roku 1328 uhorský kráľ Karol Róbert udelil Kremnici výsady slobodného kráľovského mesta a súčasne založil mincovňu, ktorá pracuje nepretržite od svojho vzniku dodnes.
Kremnické dukáty, tzv. florény, patrili k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. V 14. storočí sa v Kremnici vyprodukovalo najväčšie množstvo zlata v celej Európe. Obe tieto skutočnosti viedli k tomu, že Kremnica dostala pomenovanie "zlatá Kremnica" alebo "zlaté mesto".
Spolu s baníctvom a minciarstvom bolo mesto aj centrom remeselnej a umeleckej výroby. Mesto je už 100 rokov sídlom systému škôl pre sluchovo postihnutú mládež. Mladí ľudia sa tu vzdelávajú aj v gymnáziu a škole úžitkového výtvarníctva.
Od roku 1950 je Kremnica mestskou pamiatkovou rezerváciou. Kultúrne pamiatky, kultúrne podujatia, termálne kúpalisko, ideálne podmienky pre lyžovanie a celoročnú turistiku lákajú stále viac návštevníkov a dávajú mestu predpoklad rozvoja cestovného ruchu.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Ing. Miroslav Nárožný
primátor mesta Kremnica


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom