späť 2003/289 vpred
25. výročie Slovenskej cirkevnej provincie
sv. Cyril
Katalógové číslo:  289
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Felix
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  6.4.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 40 mm
Náklad známok:  120 000 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

2003/289

"Trnavskú apoštolskú administratúru povyšujeme na stupeň diecézy a zároveň ju vyzdvihujeme na hodnosť metropolitného sídla," - na toto rozhodnutie Svätej Stolice čakali Slováci od rozpadu Veľkomoravskej ríše viac ako tisic rokov. Pápež Pavol VI. bulou Qui Divino zo dňa 30. decembra 1977 zriadil Slovenskú cirkevnú provinciu a ďalším dokumentom Praescriptionum sacrosancti určil hranice diecéz, ktoré sa zhodujú so štátnymi.
Slávnostné vyhlásenie Slovenskej cirkevnej provincie sa uskutočnilo 6. júla 1978 v Chráme sv. Jána Krstitel'a v Trnave, ktorý bol povýšený na metropolitný. Svätá Stolica tak uznala suverenitu Slovenska ešte pred vznikom samostatného štátu. Význam provincie vzrástol, keď boli po roku 1989 menovaním nových biskupov obsadené všetky slovenské diecézy.
Na známke je portrét svätca a počiatočné pismená hlaholiky. Na kupóne je románsky kostol v Dražovciach.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Prof. Viliam Judák


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom