späť 2003/291 vpred
Ludwig van Beethoven
Katalógové číslo:  291
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Felix
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  24.4.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 50 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  5 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


Ludwig van Beethoven (16. 12. 1770 Bonn - 26. 3. 1827 Viedeň) najvýraznejšia osobnosť v dejinách európskeho hudobného umenia. Tvorca symfónií, skladieb pre klavír, komornej hudby, piesní, opery Fidelio. Jeho IX. symfónia s Ódou na radosť znamená vyvrcholenie tohto žánru, rovnako ako Missa solemnis. Skladby pre komorné zoskupenie, 32 sonát pre klavír, napriek technickej náročnosti, sú trvalou súčasťou koncertných programov.
Od roku 1792 do svojej smrti žil vo Viedni, čo mu umožnilo nadviazať veľmi blízke kontakty so Slovenskom, odkiaľ pochádzali jeho najbližší priatelia: Mikuláš Zmeškal, Johann N. Hummel aď. V liste, napísanom 23.11.1796 v Bratislave, Beethoven do Viedne oznamuje dátum svojho koncertného vystúpenia v tomto meste. Pre Bratislavu skomponoval aj Kantátu Obetná pieseň, ktorá mala premiéru 23.12.1822 v Mestskom divadle.
Pri príležitosti svadby Babetty Odeschalchi-Keglevich, konanej v Bratislave, jej Beethoven venoval Koncert pre klavír C dur. K Beethovenovým pobytom na Slovensku sa viaže aj jedna z jeho najpoetickejších skladieb Sonáta cis mol Mesačný svit inšpirovaná jedinečnosťou atmosféry rodového sídla Brunsvikovcov v Dolnej Krupej.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

PhDr. Ľuba Ballová, CSc.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom