späť 2003/294 vpred
Umenie
Ladislav Medňanský (1852-1919): Potok za humnami. Na brehu
(okolo r. 1875 - 1878, olej na plátne, Slovenská národná galéria)

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2003
( Najkrajšia známka roka - Najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  294
Grafická úprava:  František Horniak
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  9.5.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  6- farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  50 mm x 40 mm
Náklad známok:  160 000 ks
Autor motívu na FDC:  Odmäk. Okolo roku 1875. Olej. SNG
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


Ladislav Medňanský (tiež Mednyánszky, 1852 Beckov - 1919 Viedeň) - maliar. Patrí k najvýznamnejším umelcom, ktorí sa narodili, alebo žili na území Slovenska. Jeho dielo významom presahuje geografické ohraničenie krajiny. Je možné ho konfrontovať s najaktuálnejšími európskymi maliarskymi prúdmi druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia.
Študoval na Akadémii v Mníchove, na École des Beaux-Arts v Paríži. Mal ateliér na parížskom Montmartri. Striedal pobyt v Strážkach, v Beckove, v Paríži, vo Viedni a v Budapešti. Krajinomaľba s náladotvornými motívmi z počiatočného obdobia sa rozvíja po pobyte v Paríži vplyvmi impresionizmu. Medňanský čerpal krajinárske inšpirácie v povodí Váhu a Popradu a v tatranskej prírode. (Diela Večer na pastve, Mesačná krajina s jazdcom, Čln na rieke Poprad, Belianske Tatry, Odmäk v horách.) Venoval sa aj figuralistike, najmä v poslednom období svojej tvorby.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom