späť 2003/304 vpred
Krásy našej vlasti
Banskoštiavnické tajchy - Klinger
50. výročie Slovenskej akadémie vied
Katalógové číslo:  304
Výtvarný návrh známky a kupóna Peter Augustovič
Rytec známky a kupóna Bohumil Šneider
Deň vydania:  15.7.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  150 000 ks
Autor motívu na FDC:  Peter Augustovič s použitím muzeálnych exponátov
Rytec FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Peter Augustovič
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


Banskoštiavnické tajchy - unikátny systém vodných nádrží budovaný osvietenými priehradárskymi majstrami od konca 17 storočia v Banskej Štiavnici a na jej okolí na akumulovanie povrchovej vody. Tento dômyselný vodohospodársky systém, pospájaný zbernými a náhonovými jarkami, slúžil ako zdroj vodnej energie na pohon banských čerpacích zariadení. S jeho vybudovaním sú spojené mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell a významný vedec - polyhistor Samuel Mikovíny. Do konca 18. storočia bolo postavených asi 60 vodných nádrží, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo 23. Banskoštiavnické tajchy sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Na známke je vyobrazený tajch Klinger. Na obálke prvého dňa koleso z exponátov banského múzea.
50. výročiu Slovenskej akadémie vied (1953 -2003) je venovaný kupón známky. SAV je vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Jej primárnym poslaním je získavanie nových poznatkov o prírode a spoločnosti s ciel'om zabezpečiť vedeckú bázu potrebnú pre rozvoj Slovenska a jeho medzinárodnú integráciu. Vedecké poznatky získané v SAV sú súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenska.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom