späť 2003/305 vpred
Krásy našej vlasti
Banskoštiavnické tajchy - Rozgrund
50. výročie Slovenskej akadémie vied
Katalógové číslo:  305
Výtvarný návrh známky a kupóna Peter Augustovič
Rytec známky a kupóna Bohumil Šneider
Deň vydania:  15.7.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plchých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  150 000 ks
Autor motívu na FDC:  Peter Augustovič
Rytec FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Peter Augustovič
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


Banskoštiavnické tajchy - unikátny systém vodných nádrží budovaný osvietenými priehradárskymi majstrami od konca 17 storočia v Banskej Štiavnici a na jej okolí na akumulovanie povrchovej vody. Tento dômyselný vodohospodársky systém, pospájaný zbernými a náhonovými jarkami, slúžil ako zdroj vodnej energie na pohon banských čerpacích zariadení. S jeho vybudovaním sú spojené mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell a významný vedec - polyhistor Samuel Mikovíny. Do konca 18. storočia bolo postavených asi 60 vodných nádrží, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo 23. Banskoštiavnické tajchy sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Na známke je vyobrazený tajch Rozgrund. Na obálke prvého dňa Hellov vodostĺpcový ťažný stroj.
50. výročiu Slovenskej akadémie vied (1953-2003) je venovaný kupón známky. SAV je vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Jej primárnym poslaním je získavanie nových poznatkov o prírode a spoločnosti s ciel'om zabezpečiť vedeckú bázu potrebnú pre rozvoj Slovenska a jeho medzinárodnú integráciu. Vedecké poznatky získané v SAV sú súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenska.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom