späť 2003/306 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava 2003
Katalógové číslo:  306
Autor ilustrácie na známke:  Jana Kiselová-Siteková
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  15.8.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  1 800 000 ks
Autor motívu na FDC:  Eric Battut
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  M. Činovský s použitím ilustrácie Jaroslava Jeleneka
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  6 000 ks


Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh. Diela reprodukované v prezentovanej emisii sú knižnými ilustráciami, ktoré medzinárodná porota ocenila na BIB 2001. Svojimi dielami sa na tomto bienále predstavilo 290 ilustrátorov zo 43 krajín. Medzinárodná porota udeľuje hlavnú cenu Grand Prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet a čestné uznanie vydavateľstvu. Grand Prix BIB 2001 získal Eric Battut z Francúzska, ktorého charakterizujú výrazne farebné ilustrácie, minimalistické komponovanie figúr a objektov do čistých plôch s často perspektívnych pohľadov. Kompozície majú výsostne maliarsky charakter a istú esenciu sympatického humoru. Jedno zo Zlatých jabĺk BIB 2001 získala už viac ráz ocenená slovenská ilustrátorka Jana Kiselová-Siteková. Jej tvorba je charakterizovaná éterickou krehkosťou, jemnou farebnosťou, použitím netradičných techník a vycizelovanou drobnokresbou. Jej postavičky sú zraniteľné - poetické a výjav spravidla nadobúda dekoratívny charakter. Hoci tvorba týchto dvoch ilustrátorov je diametrálne odlišná, má vysoké umelecké a estetické kvality a je vzorkou diapazónu možnosti chápania ilustrácie. Pertraktuje rôzne techniky, štýly, výtvarné prostriedky, ktoré dostávajú priestor na svoju prezentáciu v medzinárodných súvislostiach na Bienále ilustrácií Bratislava už od roku 1967 až po súčasnosť.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Mgr. Barbara BrathováObsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom