spä» 2003/307 vpred
Ján Pavol II.
Katalógové číslo:  307
Autor motívu na známke:  Jozef Baláľ
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  7.9.2003
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veµká Británia
Technika tlače:  ofset (samolepka)
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  1 800 000 ks
Grafická úprava FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Frantiąek Horniak
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceµotlač z plochých platní
Náklad FDC:  9 200 ks


Ján Pavol II. - Karol Wojtyla, prvý slovanský pápež, sa narodil 18.5.1920 v pol'skom meste Wadovice. Študoval na Filozofickej fakulte Jagelonskej univerzity, no po vypuknutí 2. svetovej vojny a okupácii Pol'ska musel štúdium prerušiť a neskôr začal tajne študovať teológiu. Za kňaza ho 1.11.1946 vysvätil krakovský arcibiskup Adam Sapieha. Vo filozofických a teologických štúdiách pokračoval v Ríme a po návrate do Poľska pôsobil v pastorácii a súčasne prednášal na Katolíckej univerzite v Lubline. Pápež Pius XII. ho 4.7.1958 vymenoval za pomocného biskupa v Krakove, od roku 1964 stál na čele krakovskej diecézy. Za kardinála bol vymenovaný Pavlom VI. dňa 26.7.1967 a za 264. nástupcu svätého apoštola Petra ho zvolilo konkláve dňa 16.10.1978. Stal sa prvým pápežom netalianskeho pôvodu od roku 1522.

Ján Pavol II. - lietajúci pútnik 20. storočia, pápež umlčanej Cirkvi, neúnavný horlitel' za zachovanie mieru, dodržiavanie žudských práv a dôstojnosť človeka, vtlačil svojou charizmou katolíckej cirkvi nový dynamizmus. Význarnne prispel k skončeniu studenej vojny a pádu Berlínskeho múra v roku 1989. Prezentovaná emisia vychádza pri príležitosti tretej návštevy Svätého Otca na Slovensku.
Platnos» známky skončila 31. 12. 2008.

Ján Košiar,
Vatikánsky rozhlas, RímObsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom