späť 2003/308 vpred
Ján Baltazár Magin
Ostne alebo Obrana slávnej Trenčianskej stolice
Katalógové číslo:  308
Autor motívu na známke:  Karol Ondreička
Grafická úprava známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  17.9.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskáma cenin. a. s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks
Grafická úprava FDC:  Karol Ondreička
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Karol Ondreička
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ján Baltazár Magin (narodený 6.1.1681 vo Vrbovom - zomrel 27.3.1734 v Dubnici n.Váhom) - farár, básnik, autor prvej slovenskej národnej obrany. Študoval teológiu v Pázmáneu a vo Viedni. po vysvätení za kňaza bol farárom v Jarku, Košeci a v Dubnici n.Váhom a od roku 1731 aj titulámy kanonik nitrianskej diecézy.
Magin bol znalec cirkevného a svetského práva a antickej vzdelanosti a literatúry. Napísal niekoľko významných oslavných básní, no jeho najvýznamnejším literámym dielom je prvá písomná národná obrana Slovákov Murices ...sive Apologia, napísaná z poverenia trenčianskej šľachty, duchovenstva a meštianstva, ktorá bola odpoveďou na hanlivý spis trnavského profesora práv Michala Benčika Novissima diaete nobillissime. V diele Ostne alebo Obrana rozvinul Magin myšlienky o starobylosti, význame mesta Trenčína, o rozšírenosti slovanského jazyka a taktiež o slávnej minulosti a autochtónnosti Slovanov a Slovákov v Uhorsku a o cyrilometodejskej tradícii. Prvý poukázal na etnickú celistvosť slovenskej národnosti a vymedzil jej územie a hranice. Ostro sa postavil i proti prejavom národného šovinizmu a dielo ako celok vyznieva ako celoslovenská obrana.
Prezentovaná emisia vo výtvamom spracovaní akademického maliara Karola Ondreičku znázorňuje na známke portrét J. B Magina, na obálke prvého dňa vydania titulný list spomínaného spisu Murices ... sive Apologia a na pečiatke je použité faksimile podpisu tohto významného slovenského vzdelanca.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom