späť 2003/309 vpred
Pezinok
Katalógové číslo:  309
Autor motívu na známke:  Oliver Solga
Grafická úprava známky:  František Horniak
Deň vydania:  18.9.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskáma cenin. a. s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom