späť 2003/313 vpred
Umenie
Simon Vouet: Svätá Katarína
(okolo roku 1625). olej na plátne, Slovenská národná galéria
Katalógové číslo:  313
Grafická úprava známky:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  28.11.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskáma cenin. a. s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  5-farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 50 mm
Náklad známok:  160 000 ks
Motív na FDC:  Simon Vouet, detail z obrazu Svätá Katarína
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň:  TAB, s.r.o, Bratislava
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Simon Vouet (1590 Paríž -1649 Paríž) - francúzsky maliar patriaci k významným európskym umelcom. Jeho tvorba sa rozdel'uje do dvoch základných období talianskeho (1612 -1627) a francúzskeho (1627 -1649), pričom obraz Svätá Katarína namal'oval ešte v Taliansku nedlho pred odchodom do Francúzska. Talianske obdobie jeho tvorby bolo silne poznačené vplyvom Caravaggia, no vyznačovalo sa už aj istou lyrickosťou stvárnenia predlohy a harmóniou kompozície, čo sa potom spolu s bravúrnosťou maľby prejavilo v neskoršom francúzskom období. Obraz Svätá Katarína reprodukovaný na známke prezentovanej emisie patrí k cenným dielam zbierky európskeho umenia Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pochádza zo zbierky grófa Jána Pálffyho a v roku 1907 bol s istou pochybnosťou označený ako dielo talianskeho maliara zo 17. storočia. Až roku 1977 odborný výskum (Dr. K. Vaculik) obraz pripísal maliarovi Simonovi Vouetovi a táto atribúcia bola akceptovaná aj zahraničnou literatúrou. Na obálke prvého dňa vydania je detail portrétnej časti obrazu. Na pečiatke je kompozícia atribútov svätice (zlomené koleso, meč, palmová ratolesť).
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


Rok 2002
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom