späť 2003/314 vpred
Umenie
Rudolf Krivoš: Gajdy
1979 , olej na plátne, majetok autora
Katalógové číslo:  314
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  28.11.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskáma cenin. a. s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  4-farebná ocel'otlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  50 mm x 40 mm
Náklad známok:  160 000 ks
Motív na FDC:  Rudolf Krivoš, Biologický stĺp lV. 1988
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela R. Krivoša
Tlačiareň:  TAB, s.r.o, Bratislava
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Rudolf Krivoš (1933) je bytostným figuralistom. Už počas štúdii na Vysokej škole výtvarných umeni (1951 -1956) na oddelení figurálnej tvorby u prof. Jána Mudrocha získal záujem o riešenie figurálnej kompozície. Figurálneho motívu sa Rudolf Krivoš zmocňoval ako vyznávač temperamentného rukopisu s expresívnym vyjadrením, neskôr ho zaujala farebná hmota, ktorú reliéfne vrstvil. Maliar patril svojho času k mladým absolventom školy, ktorých spájalo úsilie pretlmočiť skutočnosť a súčasne reagovali na dobové schematické oklieštenie umenia. Po prezentácií svojej tvorby na historickej výstave Obrazy - sochy v Bratislave roku 1957 sa títo umelci združili do Skupiny Mikuláša Galandu, čím chceli vyjadriť svoju orientáciu na tradíciu moderného výtvamého prejavu a jeho vzťahu k národnému. Každý z nich však vo svojej neskoršej tvorbe hl'adal vlastné krédo a osobitú výpoveď. O tom svedčí aj pohl'ad na dielo Rudolfa Krivoša priblížené v prezentovanej emisii.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Spracované podl'a katalógu SNG


Rok 2002
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom