2003/284 vpred
Liptovský Mikuláš
Katalógové číslo:  317
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Deň vydania:  30.1.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  24 mm x 20 mm
Náklad známok:  5 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p. vydala s platnosťou od 30. 1. 2004 výplatnú poštovú známku "Liptovský Mikuláš" v nominálnej hodnote 9 Sk.
Na známke sú zobrazené dve najznámejšie pamiatky mesta - Rímskokatolícky kostol sv .Mikuláša a Illéšházyovská kúria - dnes Múzeum Janka Král'a. V hornej časti je erb mesta Liptovský Mikuláš.
Známku o rozmeroch 24 mm x 20 mm (vrátane perforácie, na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia na tlačových listoch po 50 známkach.
Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Liptovský Mikuláš, zobrazujúcej medenú sponu s očkom. Na FDC je zobrazený hromadný nález (poklad) bronzových predmetov (prelom 9. a 8. storočia pnl.) objavený v Liptovskom Mikuláši - Liptovskej Ondrašovej. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava technikou ofset v tmahohnedej farbe.
Autorom výtvamých návrhov emisie je akad. maliar Marián Čapka.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 30.1.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom