spä? 2003/284 vpred
Valentín - srdiečko
Katalógové číslo:  318
Autor výtvarného návrhu známky:  Ivan Schurmann.
Deň vydania:  30.1.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  24 mm x 31 mm
Náklad známok:  3 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala s platnosťou od 30.1.2004 príležitostnú poštovú známku "Valentín - srdiečko" v nominálnej hodnote 8 Sk. Na známke je zobrazené valentínske srdiečko.
Viacfarebnú známku o rozmeroch 24 mm x 31 mm (vrátane perforácie, na výšku) vytlačila., technikou viacfarebnej tlače z hĺbky s dvojitým embasom - plastickým reliéfom tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia na tlačových listoch po 50 známkach.
Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava, zobrazujúcej kvet. Na FDC sú zobrazené ruže a motýle. Rytcom FDC je Juraj Vitek. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní v modrej farbe. Autorom výtvamých návrhov emisie je akad. maliar Ivan Schurmann. Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30.1.2004 do 31. 12. 2008.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 30.1.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom