spä? 2003/284 vpred
Kvet
Katalógové číslo:  319
Autor výtvarného návrhu známky:  Peter Augustovič
Deň vydania:  12.2.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  25 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala s platnosťou od 12.2.2004 výplatnú poštovú známku "Kvet" v nominálnej hodnote 8 Sk.
Na známke je zobrazený kvet ľalie. Viacfarebnú známku o rozmeroch 19 mm x 23 mm (vrátane perforácie) vytlačila technikou viacfarebnej tlače z híbky tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia.
Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava .Na FDC je kvet l'alie. Rytcom FDC je akad. maliar Arnold Feke. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava ocel'otlačou z plochých platní jednofarebne. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 12.2. 2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2004
Copyright ©2004 askom