spä? 2004/320 vpred
Kvet s personalizovaným kupónom
Katalógové číslo:  320
Autor výtvarného návrhu známky:  Peter Augustovič
Deň vydania:  12.2.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  500 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala dňa 12.2.2004 príležitostnú poštovú známku "Kvet" v nominálnej hodnote 9 Sk s personalizovaným kupónom.
Na známke je zobrazená kytica tulipánov, na upravených tlačových listoch je vpravo vedľa známky kupón určený pre personalizáciu - doplnenie vlastnej podobizne (fotografie) alebo iného obrazového motívu podl'a výberu objednávatel'a, ktoré je možné si objednať prostredníctvom ÚS POFIS Bratislava. Upravené tlačové listy s 8 viacfarebnými známkami (o rozmeroch známky 30 x 23 mm, vrátane perforácie, na šírku) a 8 kupónmi (zhodných rozmerov) spolu s ilustráciou kvetov na okraji tlačového listu vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia.
Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania so známkou a potlačeným kupónom (logo výstavy Slovolympfila) vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC sú kvety tulipánu. Rytcom FDC je akad. maliar Arnold Feke. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava ocel'otlačou z plochých platní jednofarebne. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 12.2. 2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom