spä? 2004/320 vpred
Veľká noc 2004 - Kraslica
Katalógové číslo:  321
Autor výtvarného návrhu známky:  Júlia Piačková
Deň vydania:  10.3.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  22 mm x 26 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p. vydala s platnosťou od 10.3.2004 príležitostnú poštovú známku " Veľká noc 2004 - kraslica" v nominálnej hodnote 8 Sk.
Na známke je v popredí zobrazená kraslica a v dolnej časti známky je zobrazený Gerlachovský štít. Známku o rozmeroch 22 x 26 mm (vrátane perforácie, na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia. Známky budú iba v úprave známkových zošitkov po 10 známok. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania so známkou vrátane pečiatky prvého dňa vydania s motívom veľkonočného barančeka s domicilom Bratislava. Na FDC je motív veľkonočnej šibačky. Rytcom FDC je František Horniak. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava oceľotlačou z plochých platní jednofarebne. Autorkou výtvamých návrhov emisie je akad. maliarka Júlia Piačková.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 10.3.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom