spä? 2004/320 vpred
Svadobné kroje - ženský kroj
Katalógové číslo:  323
Autor výtvarného návrhu známky:  Katarína Ševellová - Šuteková
Deň vydania:  16.4.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  24 mm x 30 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala s platnosťou od 16.4.2004 príležitostnú poštovú známku Svadobné kroje - ženský kroj, z emisného radu Krásy našej vlasti, v nominálnej hodnote 28 Sk.
Na známke je zobrazená nevesta v typickom svadobnom kroji obce Pata. Známku s rozmermi 24x30 mm (vrátane perforácie, na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia na tlačových listoch po 50 známkach.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania so známkou vrátane pečiatky prvého dňa vydania s motívom výšivky z ľudového kroja s domicilom Pata. Na FDC je ilustrácia ženy a dieťaťa v ľudových krojoch obce Pata. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava ofsetovou technikou. Autorkou výtvarných návrhov emisie je akad. maliarka Katarína Ševellová-Šuteková.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 16.4.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom