spä? 2004/320 vpred
Prázdniny
Katalógové číslo:  324
Autor výtvarného návrhu známky:  Tomáš Krčméry
Deň vydania:  23.4.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  30 mm x 17 mm
Náklad známok:  10 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p. vydala s platnost'ou od 23.4.2004 príležitostnú poštovú známku "Prázdniny" z emisného radu Europa v nominálnej hodnote 20 Sk.
Na známke je štylizovaná kresba letnej prázdninovej atmosféry . Známku o rozmeroch 30 x 17 mm (vrátane perforácie, na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia na tlačových listoch po 10 a po 100 známkach.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je kresba profilu tváre mladej ženy s holubicou. Rytec FDC je František Horniak. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava technikou ocel'otlače z plochých platní. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Tomáš Krčméry.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 23.4.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom