spä? 2004/320 vpred
Umenie
Jakub Bogdan: Zápas kohútov
Katalógové číslo:  335
Deň vydania:  20.10.2004
Grafická úprava známky:  František Horniak
Rytina známky:  František Horniak
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky:  55 mm x 45 mm
Náklad známok:  200 000 ks
Návrh FDC:  František Horniak
Rytina FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku FDC:  František Horniake
Tlačiareň FDC:  TAB, Ltd., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  5,000


Slovenská pošta, a.s., vydala s platnosťou od 20.10.2004 príležitostnú poštovú známku Jakub Bogdan: Zápas kohútov, z emisného radu UMENIE, v nominálnej hodnote 33 Sk.
Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak. Známku s rozmermi 55 x 45 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochých platní v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami. Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je detail časti obrazu. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 20.10.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom