spä? 2004/320 vpred
Rímske légie v Trenčíne

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2004
( Najkrajšia známka roka - Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  334
Deň vydania:  15.10.2004
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  26 mm x 34 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks


Slovenská pošta, a.s., vydala s platnosťou od 15.10.2004 príležitostnú poštovú známku Rímske légie v Trenčíne, platnú od 15.10.2004, v nominálnej hodnote 26 Sk.
Na známke je vyobrazený Trenčiansky hrad a latinský nápis rímskych légií na hradnej skale. Známku s rozmermi obrazovej časti 26 x 34 mm (vrátane perforácie, na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia, na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Trenčín. Na FDC je zobrazený fragment reliéfu zo stĺpa Marca Aurelia v Ríme a rímska minca. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, oceľotlačou z plochých platní. Autorom výtvarného návrhu FDC je Marián Čapka, autorom rytiny FDC je Lucie Krulíčková.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15.10.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom