spä? 2004/320 vpred
Pltníci na Dunajci
Katalógové číslo:  333
Deň vydania:  3.9.2004
Autor výtvarného návrhu známky:  Jacek Brodowski
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  46 mm x 34 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, š. p., vydala príležitostnú poštovú známku Pltníci na Dunajci, platnú od 3.9.2004, v nominálnej hodnote 21 Sk. Emisia vychádza ako spoločné slovensko - poľské vydanie. Na známke sú spojené tri najznámejšie pohľady z krajiny okolo Dunajca, a to pltníci v goralských krojoch pri splavovaní rieky, národná kultúrna pamiatka Červený Kláštor, ktorý symbolizuje slovenskú stranu a vrch Tri koruny, symbolizujúci poľskú stranu. Autorom výtvarného návrhu známky je poľský autor Jacek Brodowski.
Známku s rozmermi 46 x 34 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia, na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania, vrátane pečiatky prvého dňa vydania, s domicilom Červený Kláštor. Na FDC je štylizovaná kresba kultúrnej pamiatky Červený Kláštor. Autorom výtvarného návrhu FDC je Mgr. art. Milan Juhás. Autorom rytiny FDC je František Horniak. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, oceľotlačou z plochých platní.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3.9.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom