spä? 2004/320 vpred
Technické pamiatky
Špaňodolinský banský vodovod
Katalógové číslo:  332
Deň vydania:  30.6.2004
Autor výtvarného návrhu známky:  Peter Augustovič.
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  42 mm x 28 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala s platnosťou od 30.6.2004 príležitostnú poštovú známku Špaňodolinský banský vodovod, z emisného radu Technické pamiatky, platnú od 30.6.2004, v nominálnej hodnote 24 Sk.
Na známke je pohľad na masív Prašivej a dobová rytina šachty Maximilián na Španej Doline s prívodom vodovodu. Na medzihárčí tlačového listu je dominanta Španej Doliny - rímskokatolícky kostol s dreveným krytým schodišťom. Známku s rozmermi obrazovej časti 42 x28 mm (vrátane perforácie, na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia, na upravených tlačových listoch (formát 108 x 157 mm na výšku) s 8 známkami, uprostred s potlačeným medzihárčím. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Banská Bystrica. Na FDC je reprodukcia rytiny zo 16. storočia zobrazujúca triedenie a premývanie rudy na Španej Doline. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, oceľotlačou z plochých platní. Autorom rytiny FDC je Mgr. art Arnold Feke. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30.6.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom