spä? 2004/320 vpred
Technické pamiatky
Tatranský omnibus
Katalógové číslo:  331
Deň vydania:  30.6.2004
Autor výtvarného návrhu známky:  Ľubomír Guman
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  42 mm x 28 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala s platnosťou od 30.6.2004 príležitostnú poštovú známku "Tatranský omnibus", z emisného radu Technické pamiatky, v nominálnej hodnote 14 Sk.
Na známke je štylizovaná kresba dobového tatranského omnibusu. Známku s rozmermi obrazovej časti 42 x 28 mm (vrátane perforácie, na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia, na upravených tlačových listoch (formát 108 x 157 mm na výšku) s 8 známkami, uprostred s potlačeným medzihárčím.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Starý Smokovec. Na FDC je štylizovaná kresba dobového tatranského omnibusu. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technológiou ofset. Autorom výtvarných návrhov emisie je Ľubomír Guman.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30.6.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom