spä? 2004/320 vpred
Lesy SR - Dobročský prales

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2004
( Najlepšia rytina - FDC )

Katalógové číslo:  330
Deň vydania:  17.6.2004
Autor výtvarného návrhu známky:  Júlia Piačková
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  42,5 mm x 25,5 mm
Náklad známok:  800 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC:  Vladimír Machaj
Rytec FDC:  Arnold Feke
Autor výtvarného návrhu pečiatky FDC:  Vladimír Machaj
Tlačiareň:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače:  ocel'otlač z plochých platní
Náklad FDC:  5 000 ks


Slovenská pošta, š.p., vydala s platnosťou od 17.6.2004 príležitostnú poštovú známku "Lesy SR - Dobročský prales" v nominálnej hodnote 12 Sk.
Na známke je kresba Dobročského pralesa so štylizovanou postavou Jozefa Dekréta Matejovie, ktorý bol priekopníkom modemého lesného hospodárstva na Horehroní a tento rok si pripomíname 230. výročie jeho narodenia. Známku o rozmeroch obrazovej časti 42,5
x25,5 mm (vrátane perforácie) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia na tlačových listoch po 50 známkach. Autorom výtvamého návrhu známky je akademická maliarka Júlia Piačková.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je motív flóry a fauny Dobročského pralesa. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technológiou ocel'otlač z plochých platní. Autorom motívu na FDC a výtvarného návrhu pečiatky prvého dňa je akademický maliar Vladimír Machaj.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17.6.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom