spä? 2004/320 vpred
Prezident SR Ivan Gašparovič
Katalógové číslo:  329
Deň vydania:  15.6.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  21,5 mm x 26 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks


Slovenská pošta, š. p. vydala s platnosťou od 15.6.2004 výplatnú poštovú známku "Prezident SR Ivan Gašparovič" v nominálnej hodnote 8 Sk.
Na známke je portrét prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Známku o rozmeroch obrazovej časti 21,5 x 26 mm (vrátane perforácie, na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia na tlačových listoch po 100 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je ornament zo vstupnej brány prezidentského paláca, v strede ktorého je kresba prezidentského paláca. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technológiou ofset. Autorom motívu na FDC je akademický maliar Ivan Schurmann.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15.6.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom