spä? 2004/320 vpred
Letné Olympijské hry 2004 - Paralympiáda
Katalógové číslo:  328
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Piačka
Deň vydania:  31.5.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  42,5 mm x 22,5 mm
Náklad známok:  500 000 ks


Slovenská pošta, š. p. vydala s platnosťou od 31.5.2004 príležitostnú poštovú známku "Letné OH / Paralympiáda" v nominálnej hodnote 34 Sk.
Na známke je v strede zobrazená socha Niké Samotrácka, ktorá symbolizuje víťazstvo. V l'avej časti je atlét - bežec a nápis Atény 2004 a v pravej časti je logo Slovenského paralympijského družstva a logo Olympijského tímu Slovenska. Známku o rozmeroch 42,5 x 22,5 rnrn (na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia, na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania, vrátane pečiatky prvého dňa vydania s ilustráciou dvoch zápasníkov, s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený atlét s diskom. Autorkou rytiny FDC je Lucie Kruličková. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technológiou ocel'otlač z plochých platní. Autorom výtvamých návrhov emisie je akademický maliar Igor Piačka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 31.5.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom