spä? 2004/320 vpred
Deduško z Večerníčka
Katalógové číslo:  327
Autor výtvarného návrhu známky:  Ladislav Čapek
Autor grafickej úpravy známky:  Pavol Blažo
Deň vydania:  21.5.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  31 mm x 23 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, š. p. vydala s platnosťou od 21.5.2004 príležitostnú poštovú známku "Deduško z Večerníčka" v nominálnej hodnote 8 Sk.
Na známke je ilustrácia dedka z Večerníčka so psíkom v jarnom ročnom období. Známku o rozmeroch 31 x 23 mm (vrátane perforácie, na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC sú sekvencie z animovanej znelky Večerníčka. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technológiou ofset. Autorom ilustrácií je Ladislav Čapek. Autorom grafickej úpravy emisie je Pavol Blažo.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 21.5.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom