spä? 2004/320 vpred
Vstup do NATO
Katalógové číslo:  326
Autor výtvarného návrhu známky:  Ivan Schurmann
Deň vydania:  1.5.2004
Tlačiareň:  Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  26 mm x 32 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, š.p. vydala s platnost'ou od 1.5.2004 vydanie výplatnej poštovej známky "Vstup do NATO" v nominálnej hodnote 60 Sk.
Na známke je zobrazený znak NATO. Známku o rozmeroch 26 x 32 mm (vrátane perforácie) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Vel'ká Británia na tlačových listoch po 50 známkach. Autorom výtvarného návrhu známky je akad. maliar Ivan Schurmann.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1.5.2004 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom