spä? 2004/320 vpred
Vianoce 2004
Katalógové číslo:  337
Deň vydania:  5.11.2004
Výtvarný návrh známky:  Jarka Žigová a Veronika Rusnáková
Grafická úprava známky:  Pavol Choma
Tlačiareň:  Walsall Security Printers, Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  34 mm x 26 mm
Náklad známok:  4 000 000 ks


Slovenská pošta, a.s., vydala s platnosťou od 5.11.2004 príležitostnú poštovú známku Vianoce 2004, v nominálnej hodnote 8 Sk.
Na známke je detská kresba Svätej Rodiny. Autormi výtvarného návrhu sú Jarka Žigová a Veronika Rusnáková, žiačky Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku. Známku s rozmermi obrazovej časti 34 x 26 mm, vrátane perforácie, vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia, na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je detská kresba vianočného stromčeka. Autorom výtvarného návrhu FDC je Ľudovít Žiga, žiak Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku. Autorom rytiny FDC je Miroslav Strnadel. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní v kombinácii s jednofarebným ofsetom. Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Pavol Choma.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 5.11.2004 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom