spä? 2004/320 vpred
Džudo, Atény 2004
Katalógové číslo:  338
Deň vydania:  5.11.2004
Autor fotografie na známke:  Radovan Stoklasa, TASR
Grafická úprava známky:  Agentúra Enterprise, s.r.o.
Tlačiareň:  Walsall Security Printers, Ltd., Veľká Británia
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  50 mm x 26 mm
Náklad známok:  600 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Džudo, Atény 2004, vydanú ku príležitosti získania striebornej medaile Jozefom Krnáčom na hrách XXVIII. Olympiády v Aténach, platnú od 5.11.2004, v nominálnej hodnote 14 Sk.
Autorom fotografie je Radovan Stoklasa, TASR, autorom grafickej úpravy hárčeka a známky je agentúra Enterprise. Hárček so známkou - samolepku, s rozmermi 50 x 26 mm, (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia. Hárček je vydaný ako súčasť skladačky šiestich hárčekov s príležitostnými poštovými známkami. Autorom fotografie na titulnej strane skladačky je Radovan Stoklasa, TASR, autorom fotografií medailí na hárčekoch je Ján Súkup, Štartfoto.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 5.11.2004 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom