spä? 2003/284 vpred
Rodina
Katalógové číslo:  346
Autor výtvarného návrhu známky:  Katarína Vavrová
Deň vydania:  14.2.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  viacfarebný ofset
Rozmery známky:  24 mm x 27,5 mm
Náklad známok:  6 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Rodina, platnú od 14.2.2005, v nominálnej hodnote 9 Sk.
Na známke je zobrazený muž so ženou s dieťaťom v náručí, ako symbol rodiny.
Známku s rozmermi 24 x 27,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch so 100 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené muž so ženou a s deťmi. FDC vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Katarína Vavrová. Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14.2.2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom