spä? 2003/284 vpred
Banská Bystrica - 750. výročie
Katalógové číslo:  347
Autor výtvarného návrhu známky:  Jaroslav Uhel
Deň vydania:  14.2.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  34 mm x 44 mm
Náklad známok:  6 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Banská Bystrica - 750. výročie, platnú od 14.2.2005, v nominálnej hodnote 16 Sk.
Na známke je kresba veže Farského kostola v Banskej Bystrici s letopočtom výročia 1255, 2005 a s erbom mesta.
Známku s rozmermi 34 x 44 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Banská Bystrica s motívom najstaršej zachovanej mestskej pečate Banskej Bystrice. Na FDC je kresba Matejovho domu v Banskej Bystrici. FDC vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14.2.2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom