spä? 2003/284 vpred
Slovakia Summit 2005
Katalógové číslo:  348
Grafická úprava známky:  Agentúra Enterprise
Deň vydania:  24.2.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  40 mm x 26 mm
Náklad známok:  100 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Slovakia Summit 2005, platnú od 24. 2. 2005, v nominálnej hodnote 25 Sk.
Na známka je zobrazené logo stretnutia prezidentov Busha a Putina, s nápisom Slovakia Summit 2005, so štátnymi vlajkami Spojených štátov amerických, Slovenska a Ruska a s dátumom stretnutia 24. 2. 2005.
Autorom grafickej úpravy známky je agentúra Enterprise, s.r.o., Banská Bystrica. Známku s rozmermi 40 x 26 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava a s motívom Žigmundovej brány bratislavského hradu. Autorom výtvarného návrhu pečiatky je Mgr. art. Štefan Kubovič. Na FDC je kresba dominánt Bratislavy. Autorom výtvarného návrhu FDC je akad. mal. Peter Augustovič. FDC vytlačila technikou ocelotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 24. 2. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom