spä? 2003/284 vpred
Veľká noc 2005
Katalógové číslo:  350
Autor výtvarného návrhu známky:  Vladimír Machaj
Deň vydania:  10.3.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  28 mm x 34 mm
Náklad známok:  1 500 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Veľká noc 2005, platnú od 10.3.2005, v nominálnej hodnote 9 Sk. Na známke sú zobrazené symboly Veľkej noci, veľkonočný baránok, korbáč z vŕbových prútov a veľkonočné vajíčko.
Známku s rozmermi 28 x 34 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je motív veľkonočnej šibačky. Autorom rytiny FDC je František Horniak. FDC vytlačila technikou oceľotlač z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Vladimír Machaj.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 10.3.2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom