spä? 2003/284 vpred
Zdenka Schelingová
Katalógové číslo:  350
Autor výtvarného návrhu známky:  Peter Augustovič
Deň vydania:  10.3.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  28 mm x 45 mm
Náklad známok:  140 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala pri príležitosti výročia úmrtia Blahoslavenej Zdenky Schelingovej príležitostnú poštovú známku Zdenka Schelingová v hárčekovej úprave, platnú od 10.3.2005, v nominálnej hodnote 34 Sk.
Na známke je portrét rehoľnej sestry Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, ktorú pápež Ján Pavol II. blahorečil ako vôbec prvú Slovenku počas svojej návštevy v Bratislave, 14. septembra 2003. Známku s rozmermi 28 x 45 mm, vrátane perforácie (na výšku), v hárčekovej úprave vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Trnava, s osobným erbom Zdenky Schelingovej. Na FDC je v pozadí kresba vchodu do kláštora v Podunajských Biskupiciach, v popredí sú kríže, ktoré boli nájdené v spoločnom hrobe, kde bola pochovaná. Autorom rytiny FDC je Juraj Vitek. FDC vytlačila technikou oceľotlač z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 10.3.2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom