spä? 2003/284 vpred
Solidarita s Áziou
Katalógové číslo:  351
Motív na známke: František Studený: Chudobná matka
Grafická úprava známky:  Arnold Feke
Rytina známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  31.3.2005
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  jednofarebná oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky:  30,8 mm x 44,4 mm
Náklad známok:  200 000 ks
Grafická úprava FDC:  Arnold Feke
Rytina FDC:  Arnold Feke
Tlačiareň:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače:  jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC:  3 200 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Solidarita s Áziou, platnú od 31.3. 2005, v nominálnej hodnote 25 Sk.
Na známke je dielo Františka Studeného, Chudobná matka z Oravskej galérie. Symbolizuje utrpenie, ktoré prežívajú obyvatelia Ázie postihnutí ničivou vlnou tsunami.
Známku s rozmermi 30,8 x 44,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je detail časti obrazu. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Grafickú úpravu emisie a ryteckú transkripciu diela vytvoril Mgr. art. Arnold Feke.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 31.3. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom