spä? 2003/284 vpred
Cyklistika
Katalógové číslo:  352
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Piačka
Deň vydania:  31.3.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  34 mm x 28 mm
Náklad známok:  500 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Cyklistika, platnú od 31. 3. 2005, v nominálnej hodnote 22 Sk.
Na známke je vyobrazený, dnes už zosnulý, paralympijský víťaz zo Sydney 2000, Radovan Kaufman počas svojej víťaznej jazdy. Známku s rozmermi 34 x 28 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je kresba paralympijského cyklistu. Autorom rytiny FDC je Lucie Kruličková. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní TAB, s.r.o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Igor Piačka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 31. 3. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom