spä? 2003/284 vpred
EUROPA 2005 - Gastronómia
Katalógové číslo:  353
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Prudil
Deň vydania:  22.4.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  44 mm x 28 mm
Náklad známok:  500 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku EUROPA 2005 - Gastronómia, platnú od 22.4.2005, v nominálnej hodnote 19 Sk.
Na známke je krajec chleba v tvare mapy Slovenska a soľnička. Známku s rozmermi 44 x 28 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený črpák. Autorom rytiny FDC je Jana Viktorová. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Karol Prudil.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 22.4.2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom