spä? 2003/284 vpred
Bratislavský mier
Katalógové číslo:  354
Výtvarný návrh známky:  Peter Augustovič
Deň vydania:  29.4.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  26,5 mm x 34 mm
Náklad známok:  800 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Bratislavský mier, platnú od 29.4. 2005, v nominálnej hodnote 23 Sk.
Na známke je zobrazený Primaciálny palác v Bratislave, kde bola v roku 1805 podpísaná mierová dohoda medzi Napoleonom a rakúskym cisárom Františkom II., nad ktorým je portrét Napoleona.
Známku s rozmermi 26,5 x 34 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Pečiatka zobrazuje žetón vydaný pri príležitosti podpísania Bratislavského mieru. Na FDC je zobrazený cisár František II. a Napoleon. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Arnold Feke. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 29.4. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom