spä? 2003/284 vpred
Svetový rok fyziky - Dionýz Ilkovič
Katalógové číslo:  355
Výtvarný návrh známky:  Zdeno Brázdil
Deň vydania:  16.5.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  34 mm x 27 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Svetový rok fyziky - Dionýz Ilkovič, platnú od 16.5 2005, v nominálnej hodnote 18 Sk.
Známka zobrazuje blesk - prírodný úkaz, ktorý prebieha na základe fyzikálnych úkonov.
Známku s rozmermi 34 x 27mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na pečiatke je podpis Dionýza Ilkoviča. Na FDC je zobrazený významný slovenský fyzik Dionýz Ilkovič, ktorý sa preslávil svojou rovnicou pre polarografické difúzne prúdy. Autorom rytiny FDC je Jaroslav Tvrdoň. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Zdeno Brázdil.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 16.5. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom