spä? 2003/284 vpred
Detská známka 2005
Katalógové číslo:  356
Motív na známke:  Juraj Kiš
Grafická úprava známky:  Peter Čisárik
Deň vydania:  23.5.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  27 mm x 34 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Detská známka 2005, platnú od 23.5 2005, v nominálnej hodnote 9 Sk.
Na známke je detská kresba vybraná zo súťaže v detskom časopise Fifík.
Autorom kresby je Juraj Kiš, grafickú úpravu známky vytvoril Mgr. art. Peter Čisárik.
Známku s rozmermi 27 x 34mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na pečiatke je detská kresba Rastislava Dudáša. Autorom grafickej úpravy výtvarného návrhu pečiatky je Mgr. art. Peter Čisárik. Na FDC je detská kresba Patrika Kundrika zo súťaže v časopise Fifík. FDC vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 23.5. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom