spä? 2005/357 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava
Katalógové číslo:  357
Motív na známke:  Iku Dekune
Grafiocká úprava známky:  Vladislav Rostoka
Deň vydania:  23.5.2005
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  27 mm x 34 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Bienále ilustrácií Bratislava, platnú od 23.5 2005, v nominálnej hodnote 30 Sk.
Na známke je knižná ilustrácia Iku Dekune z Japonska, ocenená medzinárodnou porotou na BIB 2003.
Známku s rozmermi 27 x 34mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je ilustrácia profesora Dušana Kállaya. Autorom rytiny FDC je Lucie Kruličková. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Autorom grafickej úpravy výtvarných návrhov emisie je Vladislav Rostoka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 23.5. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC 357
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom