spä? 2005/361 vpred
Ochrana prírody
Kone - Slovenský teplokrvník
Katalógové číslo:  361
Výtvarný návrh známky a hárčeka:  Igor Piačka
Rytec známky a hárčeka:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  30.6.2005
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, Česká republika
Technika tlače:  Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky:  44,5 mm x 30,5 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala na spoločnom hárčeku dve príležitostné poštové známky Kone z emisného radu Ochrana prírody, platné od 30.6.2005, v nominálnej hodnote 29 a 31 Sk. Známky sú vytvorené ako výrez z hárčeka. Na hárčeku sú v rôznych situáciách zobrazené kone plemena Lipicanský kôň a Slovenský teplokrvník. Šľachtiteľský chov týchto plemien je na Slovensku v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Na známke s nominálnou hodnotou 29 Sk je zobrazený Lipicanský kôň, ktorý sa využíva ako kočiarový a športový kôň, prevažne na drezúru.
Na známke s nominálnou hodnotou 31 Sk je Slovenský teplokrvník, ktorý sa na Slovensku využíva ako športový kôň. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Igor Piačka. Rytiny vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik. Známky s rozmermi 44,5 x 30,5mm, vrátane perforácie (na šírku ), na hárčeku vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s..
Súčasne Slovenská pošta, a. s., vydala dve obálky prvého dňa vydania vrátane pečiatok prvého dňa vydania s domicilom Topoľčianky. Na FDC sú zobrazené kone vo voľnom pohybe. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známky platia vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30.6. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC 360
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom