spä? 2005/361 vpred
Technické pamiatky
Čierny Balog
Katalógové číslo:  362
Výtvarný návrh emisie:  Marián Čapka
Rytec známky a hárčeka:  František Horniak
Deň vydania:  22.9.2005
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, Česká republika
Technika tlače:  Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky:  44 mm x 27 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Čierny Balog, z emisného radu Technické pamiatky, platnú od 22. 9 .2005, v nominálnej hodnote 24 Sk.
Na známke je zobrazený parný rušeň v zimnej krajine, ktorý ťahá oplenové vozne naložené s dlhým drevom. Známky s rozmermi 44 x 27mm, vrátane perforácie (na šírku), na upravenom tlačovom liste s 8 známkami vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.. Na medzipolí je viacfarebnou ofsetovou technikou vytlačené zobrazenie parnej lokomotívy v stanici.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Čierny Balog. Na FDC je kresba rušňa precházdajúceho cez drevený most. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technológiou oceľotlače z plochých platní jednofarebne. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Čapka. Rytinu známky a FDC vytvoril František Horniak.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 22. 9. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC 360
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom