spä? 2005/361 vpred
Umenie
Rembrandt van Rijn: Večera v Emauzoch

Cena ministra za rok 2005
( Najlepšia rytina)

Katalógové číslo:  364
Grafická úprava známky:  Arnold Feke
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  20.10.2005
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, Česká republika
Technika tlače:  Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky:  45 mm x 55 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Rembrandt van Rijn: Večera v Emauzoch, z emisného radu UMENIE, platnú od 20.10.2005, v nominálnej hodnote 28 Sk.
Grafickú úpravu známky a ryteckú transkripciu diela vytvoril Mgr. Art Arnold Feke. Známku s rozmermi 45 x 55 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou dvojfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s autoportrétom Rembrandta a s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazené jeho dielo Kristus a Samaritánka v ryteckej transkripcii Mgr. Art Arnolda Fekeho. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 20.10.2005 do 31. 12. 2008.


FDC 364
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom