spä? 2005/361 vpred
Umenie
Karol Baron: z cyklu Zázračnosť zátiší V. - 1972

Cena ministra za rok 2005
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  365
Grafická úprava známky:  František Horniak
Rytec známky a hárčeka:  František Horniak
Deň vydania:  20.10.2005
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, Česká republika
Technika tlače:  Oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky:  55 mm x 45 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Karol Baron: z cyklu Zázračnosť zátiší V. - 1972, z emisného radu UMENIE, platnú od 20.10.2005, v nominálnej hodnote 35 Sk.
Grafickú úpravu známky a ryteckú transskripciu diela vytvoril František Horniak.
Známku s rozmermi 55 x 45 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava, s motívmi diel Karola Barona. Na FDC je reprodukcia perokresby Plávajúci sval v ryteckej transkripcii Františka Horniaka. Na pečiatke prvého dňa vydania je písmeno A z cyklu Bizarný svet písmen a homunkulov. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 20.10.2005 do 31. 12. 2008.


FDC 365
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom